Den Ingle brown Rust - DIBR
Den Blue Rust - DB
Den Special Green - SDG
Den Green - DG
Den Imperial Green - DIG
Den Yellow - DY
Den Bokashi - BSK
Den Burana Jade - BJ
Den Sri Siam - DSS
Den Lime Green - DLG